فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم، درس2: تنها او

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم درس تنها او در قالب ورد و شامل 11 صفحه. در این درس سعی شده تا نظم و هماهنگی موجود در جان و جهان، به عنوان دلیلی بر توحید و یگانگی خدا معرفی شود؛ از همین رو سعی شده تا دانش آموزان به نگاه عمیق و دقیق تری به خ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی ترکیب حروف t و h همراه با مثال درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس صدای "ث و ذ" : "th" همراه با مثال، صفحه 21 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "pets" درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "pets : حیوانات خانگی" صفحه 20 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Look out" درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "Look out : مراقب باش" صفحه 19 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "I'm hungry" درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "I'm hungry : من گرسنه هستم" صفحه 18 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب فرهنگی

این پاورپوینت به ارائه کتاب "40 تدبیر" مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران- اثر علی الفت پور میپردازد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر احساسات (If you're happy ....) درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس شعر "If you're happy and you know it, clap your hands" صفحه 16 و 17 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 16 و 17 (Are you hot?) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و سوالات (my feelings) درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس جمله سازی و سوال درباره احساسات (feelings) صفحات 16 و 17 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی